Hvordan Velge Regnskapsprogram?

Det begynner etter hvert å bli mange ulike regnskapsprogram på markedet. Noen er gratis å benytte, andre er rimelige i pris, mens noen er svært kostbare.

Så. Hvordan skal man gå frem for å velge riktig regnskapsprogram?

Det første steget er å gå grundig til verks for å forstå hvilke behov du egentlig har når det kommer til ditt regnskap.

De ulike regnskapsprogrammene har ulike funksjoner knyttet til ulike yrker og regnskapsbehov.

Om du ikke har planer om å ha ansatte i ditt firma, er det med andre ord ikke nødvendig å betale ekstra for et regnskapsprogram som har mange funksjoner for dette. Unødvendig mange funksjoner vil også bare gjøre deg mer forvirret og usikker på hva du skal benytte og hva du skal overse.

Et annet viktig poeng er integrering med regnskapsfører. Om du benytter en ekstern regnskapsfører kan det være lurt å høre hvilke regnskapsprogram de benytter, og hvilke de har kjennskap til å arbeide med. Dette vil gjøre det langt enklere for de å håndtere dine regnskapstall.

Kontroller også om regnskapet ditt vil være online eller offline, samt om det kan benyttes i multikanal som mobil og lesebrett. For mange kan det være helt OK å benytte en applikasjon som er installert på datamaskinen hjemme eller på kontoret. Dersom du er mye på farten kan det samtidig være praktisk å ha tilgang på regnskapsprogrammet fra ulike datamaskiner slik at du raskt kan legge inn nye billag.

Sist vil jeg også anbefale å sjekke litt rundt på nettet hvilke opplevelser andre næringsdrivende har med de ulike regnskapsprogrammene. Dette vil du finne i forum og på blogger rundt omkring. Du kan også høre med venner og bransjekolleger rundt hvilken erfaring de har med de ulike regnskapsprogrammene.

Foto: OTA Photos

Hva Gjør en Regnskapsfører?

En regnskapsførers oppgave er i hovedsak å holde orden på økonomirapporteringen og føre et regnskap for bedriften.

En regnskapsfører kan arbeide i et regnskapsbyrå som fører regnskap for en rekke ulike bedrifter. En bedrift kan også ansette en egen regnskapsfører som arbeider med regnskapet for bedriften, eller som en del av en større økonomiavdeling (Utdanning.no)

Hovedoppgavene er å holde orden på og bokføre bedriftens inntekter og utgifter, samt å sørge for at dette blir rapportert inn til staten på korrekt måte, og innenfor de avgitte tidsfrister.

Ved siden av å holde orden på regnskapet kan en regnskapsfører også arbeide med fakturering, betaling av regninger, utbetaling av lønn og sortere og loggføre andre billag.

Få Gratis Tilbud fra 3 Regnskapsførere – Prøv Ageras!

En regnskapsfører kan ifølge MPR Regnskap i Oslo også hjelpe til med etablering av selskap, MVA representasjon og årsoppgjør.

En regnskapsfører vil også fungere som en rådgiver innenfor hva som lønner seg innen økonomiske strategier og hva som kan – og ikke kan utgiftsføres etc.

For at en regnskapsfører skal kunne arbeide i et regnskapsbyrå der hun har ansvaret for flere kunder er hun nødt til å være statsautorisert. For å kunne bli en statsautorisert regnskapsfører må du i henhold til e-conomics.no autoriseres av finanstilsynet.

Dette krever en bachelorgrad innen regnskap og økonomi med spesialisering innen regnskap og skatterett. Ved siden av dette må regnskapsføreren også gjennomgå to års relevant regnskapspraksis.

Foto: P. Inkles

Hva Gjør en Revisor?

Ordet «revisor» er for mange ganske ukjent, og det er vanskelig å egentlig forstå hvilke oppgaver en revisor har, og hvilken rolle hun har for din bedrift.

En revisor er en som utfører revisjon, uten at dette gjør oss noe klokere. Ordet re-visjon bygger på ordet «re» som i igjen, og «visjon» som i syn.  Så en revisor er en som ser igjennom regnskapet og kontrollerer at alt er som det skal være i henhold til gjeldende lover og regler.

Revisoren skal også kontrollere at regnskapet er korrekt bygget opp i forhold til hva som er bokført. Dette så at man sikrer at de investeringer, strategiske valg og strategier som tar utgangspunkt i regnskapet står på et sikrere grunnlag.

Ved siden av å kontrollere at regnskapet er korrekt, kan en revisor også arbeide som rådgiver innenfor regnskap og bedriftsøkonomi så vel som hvilke lover og regler som gjelder for økonomistyring i en bedrift.

En revisor skal så langt det lar seg gjøre fungere som en uavhengig instans. Dette sørger for å skape en troverdighet til at arbeidet som utføres ikke er påvirket av bedriftens ønsker.

Revisoren er derfor nødt å forholde seg profesjonelt og ikke bare ta hensyn til bedriftens ønsker, men også behovene til andre aktører som bank, skattemyndigheter, kunder og leverandører.

Foto: M. Almeida (CC)

Verdivurdering av Selskap

Det kan være ulike årsaker til at man ønsker en verdivurdering av et selskap. Om det er snakk om kjøp eller salg av et selskap, eller det er ønskelig å ta opp et lån i bedriften er det ønskelig å ha en bedre forståelse av hva et selskap er verdt.

Hvor mye de ulike parter i en slik situasjon vurderer verdien av bedriften, kan være avhengig av mange faktorer. Det kan derfor være ønskelig å benytte en mer profesjonell og uavhengig instans. Samtidig kan det være lurt at begge aktører gjør sine individuelle verdivurderinger knyttet opp mot sine egne mål for transaksjonen.

Dette gjelder for verdivurdering av mindre selskap til vurdering av større selskaper før de eventuelt skal børsnoteres.

Ved kjøp av akjser på det åpne aksjemarkedet vil man ofte kunne benytte mer generelle regler for å vurdere verdien av selskapet. Her vil det åpne markedet sørge for at man har en viss balanse mellom hva selskapet er verd, og hva folk er villige til å betale. Samtidig har man utviklet flere prosesser for å vurdere verdien.

Når det kommer til verdivurdering av mindre selskaper, eller selskaper som er utenfor børsmarkedet blir det raskt mer usikkerhet knyttet til hvilken verdi man skal sette på selskapet. Også i disse tilfellene er det arbeidet frem ulike prosesser og rutiner slik at man kan vurdere verdien i forhold til det behovet man ønsker.

Foto: Daria

Hold deg Ajour med Regnskapføringen

Om du akkurat har startet et lite enkeltmannsforetak eller firma kan det med regnskapsføring ofte virke meget komplisert.

På grunn av dette er det lett at regnskapet raskt blir utsatt så lenge som overhodet mulig. Da det er mye å sette seg inn i, både i forhold til skjemaer, lover og regler blir det lett at man oppgitt utsetter oppgavene til morgendagen.

Få Hjelp av Regnskapsfører Tidlig

Det å bli hengende etter med regnskap og moms kan raskt bli meget dyrt. Spesielt når skatt og moms for en lenger periode plutselig skal betales nå.

Om du føler at regnskapet ikke er det du ønsker å benytte mest tid på, kan det være lurt å skaffe seg en regnskapsfører så raskt som det begynner å bli nødvendig.

Regnskapsførere er gjerne rutinerte i forhold til regnskapsarbeidet, og de slipper derfor å sette seg inn i alle reglene for hvert bilag. En regnskapsfører tar seg gjerne betalt per time, så kostnadene knyttet til regnskapsføring er ofte i forhold til størrelsen på bedriften. Dette kommer dog an på hva slags bedrift du driver, samt hvor mange bilag som er nødvendig.

Du må samtidig regne med å betale litt for disse tjenestene, så det kan være lurt å vurdere. Ofte kan en god regnskapsfører gi deg gode råd rundt avskrivning og bokføring, slik at du kan tjene inn noe av kostnadene gjennom dette.

Foto: Found Animals