Datoer for Regnskap 2016

Det er mange datoer man skal holde styr på når det kommer til regnskapet. Det er ulike innleveringsfrister for når de ulike regnskapstallene skal være klar, samt når skatt og moms skal betales.

På Skatteetaten sine nettsider finner du en større oversikt over alle viktige datoer for næringsdrivende. I Skatteetaten sin Skattekalender

Besøk Skatteetaten sin Skattekalender

Foto: efile.com (CC)