Hva Gjør en Revisor?

Ordet «revisor» er for mange ganske ukjent, og det er vanskelig å egentlig forstå hvilke oppgaver en revisor har, og hvilken rolle hun har for din bedrift.

En revisor er en som utfører revisjon, uten at dette gjør oss noe klokere. Ordet re-visjon bygger på ordet «re» som i igjen, og «visjon» som i syn.  Så en revisor er en som ser igjennom regnskapet og kontrollerer at alt er som det skal være i henhold til gjeldende lover og regler.

Revisoren skal også kontrollere at regnskapet er korrekt bygget opp i forhold til hva som er bokført. Dette så at man sikrer at de investeringer, strategiske valg og strategier som tar utgangspunkt i regnskapet står på et sikrere grunnlag.

Ved siden av å kontrollere at regnskapet er korrekt, kan en revisor også arbeide som rådgiver innenfor regnskap og bedriftsøkonomi så vel som hvilke lover og regler som gjelder for økonomistyring i en bedrift.

En revisor skal så langt det lar seg gjøre fungere som en uavhengig instans. Dette sørger for å skape en troverdighet til at arbeidet som utføres ikke er påvirket av bedriftens ønsker.

Revisoren er derfor nødt å forholde seg profesjonelt og ikke bare ta hensyn til bedriftens ønsker, men også behovene til andre aktører som bank, skattemyndigheter, kunder og leverandører.

Foto: M. Almeida (CC)