Hva Gjør en Regnskapsfører?

En regnskapsførers oppgave er i hovedsak å holde orden på økonomirapporteringen og føre et regnskap for bedriften.

En regnskapsfører kan arbeide i et regnskapsbyrå som fører regnskap for en rekke ulike bedrifter. En bedrift kan også ansette en egen regnskapsfører som arbeider med regnskapet for bedriften, eller som en del av en større økonomiavdeling (Utdanning.no)

Hovedoppgavene er å holde orden på og bokføre bedriftens inntekter og utgifter, samt å sørge for at dette blir rapportert inn til staten på korrekt måte, og innenfor de avgitte tidsfrister.

Ved siden av å holde orden på regnskapet kan en regnskapsfører også arbeide med fakturering, betaling av regninger, utbetaling av lønn og sortere og loggføre andre billag.

En regnskapsfører kan ifølge MPR Regnskap i Oslo også hjelpe til med etablering av selskap, MVA representasjon og årsoppgjør.

En regnskapsfører vil også fungere som en rådgiver innenfor hva som lønner seg innen økonomiske strategier og hva som kan – og ikke kan utgiftsføres etc.

For at en regnskapsfører skal kunne arbeide i et regnskapsbyrå der hun har ansvaret for flere kunder er hun nødt til å være statsautorisert. For å kunne bli en statsautorisert regnskapsfører må du i henhold til e-conomics.no autoriseres av finanstilsynet.

Dette krever en bachelorgrad innen regnskap og økonomi med spesialisering innen regnskap og skatterett. Ved siden av dette må regnskapsføreren også gjennomgå to års relevant regnskapspraksis.

Foto: P. Inkles